Кафедра пропедевтики внутренних болезней и терапии ОНМедУ

Вас приветствует коллектив кафедры пропедевтики внутренних болезней и терапии Одесского национального медицинского университета. На нашем сайте Вам будут доступны учебно-методические материалы, расписание занятий, консультаций и отработок, материалы для подготовки к текущим занятиям, дифференцированным зачетам, экзаменам. Вы сможете ознакомится с профессорско-преподавательским составом кафедры, закреплением учебных групп за преподавателями.
Информация на сайте систематически обновляется.

Состав кафедры
banner-feature

Учебное пособие

Подробнее

Экзамены/зачеты

Подробнее

Графики отработок

Подробнее

Тематический план

Подробнее

Прикрепление групп

Подробнее

Расписание

Подробнее

Документация для преподавателей

Подробней
about image

О кафедре

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб (ПВХ) і терапії утворена в 1992 р. шляхом об'єднання кафедр ПВХ і терапії стоматологічного і педіатричного факультетів, кожна з яких була організована в 1902 р. на медичному факультеті Новоросійського університету, і називалися І - кафедрою лікарської діагностики з пропедевтичною клінікою , ІІ - кафедрою факультетської терапії лікувального факультету. Серед професорів, які користувалися міжнародною популярністю, створили свої терапевтичні школи, слід назвати проф. Стражеско М.Д., проф. Дмитренко Л.П., академіка АМН СРСР Ясиновського М.О., заслуженого діяча науки СРСР, проф. Левіну Ц.О. Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Якименко Олена Олександрівна, очолює кафедру з 1997 р. (по теперішній час). Олена Олександрівна не тільки відомий науковець, а й активний громадський діяч, що продовжує традиції своїх попередників. О.О. Якименко є автором 44 патентних винаходів та більш 400 наукових робіт з актуальних питань кардіології, ревматології, клінічної імунології, медичної реабілітації та фізіотерапії, зокрема 18 монографій, навчальних посібників та підручників. Науковий керівник 23 кандидатської дисертації, 2 докторських дисертацій , заплановано і підготовлено до захисту ще 8 кандидатських і 2 докторські дисертації. Член спеціалізованої Вченої Ради «Медична реабілітація, курортологія та фізіотерапія» (1998р.) Сьогодні кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії - це дружній колектив, який увібрав в себе досвід попередників Вітчизняної школи, великих вчених, лікарів- інтерністів, що розвиває сучасну українську школу внутрішньої медицини. Серед наших співробітників є професор, 2 доктора медичних наук, 17 кандидатів медичних наук та 2 асистенти. На кафедрі є новітнє обладнання для діагностики різноманітних захворювань, в тому числі сучасний апарат УЗД, остеоденситометр та ін. Постійно впроваджуються новітні технології діагностики та лікування. Для оптимізації учбового процесу створений власний симуляційний центр з найсучаснішим обладнанням..

Галерея

Состав кафедры

course thumb